Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Chalinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.spchalin.pl

Treść strony

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzedniej anomizacji.Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości otrzymania informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć osobiście, telefonicznie, pisemnie, e-mailem, faksem lub za pomocą ePUAP. NIe ma określonego wzoru wniosku.Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

 

Metryka

  • opublikował: Marzena Marczewska-Brzeska
    data publikacji: 2021-03-16 18:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5902
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-16 18:14:42